Ván phủ phim cao cấp 18mm

Ván phủ phim cao cấp 18mm dùng trong xây dựng Ván phủ phim 18mm x1220x2440 có tính năng như sau: Ván phủ phim, ván phủ film 18mm cao cấp, hay còn có tên gọi ván coffa phủ film 18mm, ván đen phủ phim 18mm, ván phim khuôn. Từ chuyên môn là ván khuôn đúc bê […]