Recruitment

Công ty VXD có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên nhiều vị trí. Ở VXD, bạn được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có khả năng thăng tiến cao. Ở VXD con đường phát triển bản thân là do bạn vạch ra, không có giới hạn cho sự phát triển của bạn. VXD luôn khẳng định sức trẻ