• 0937 687 994 hoặc 0983 783 957 (Zalo)
  • vxdvietnam@gmail.com

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực.