VÁN KHUÔN CẦU THANG LÀ GÌ

VÁN KHUÔN CẦU THANG LÀ DẠNG VÁN KHUÔN GẦN GIỐNG NHƯ LÀ VÁN KHUÔN DẦM SÀN VỀ NGUYÊN LÍ CẤU TẠO CHUNG. VÁN KHUÔN ĐAN THANH SẼ ĐƯỢC TÍNH TOÁN CŨNG NHƯ CẤU TẠO TƯƠNG TỰ VỚI KHUÔN SÀN, VÁN KHUÔN DẦM CHIẾU TỚI, DẦM CHIẾU NGHỈ, DẦM CUỐN THANG GIỐNG VÁN KHUÔN DẦM BÌNH THƯỜNG.

Ván Khuôn Cầu Thang
Ván Khuôn ( ván phủ phim) Cầu Thang

Điều cần được lưu ý đó là:

+ Khi tiến hành tính toán cũng như cấu tạo nên ván khuôn này thì cần phải chú ý đến độ dốc của ván khuôn.

+ Việc bố trí cây chống cũng phải được nghiên cứu làm thế nào để có thể tiết kiệm nhất. Vì tải của đan thang nhỏ nên là hệ dầm đỡ ván khuôn đan thanh cần có cả hai lớp dầm ngang và dầm dọc sẽ tiết kiệm hơn.

Ván phủ phim cắt theo yêu cầu
Ván phủ phim cắt theo yêu cầu

+ Khi chưa tiến hành tháo cây chống đỡ thì vẫn phải đảm bảo được giao thông. Vì thế nên hệ cây chống cầu thang bao giờ cũng cần chống về cả hai phía của đan thang.

+ Cây chống cầu thang cũng sẽ có cả hai loại: Chống đứng sẽ vuông góc với mặt đất và cả chống xiên thì vuông góc với lại đan thang. Và đặc biệt chống xiên thường dài và chiếm nhiều diện tích sàn nhà và dễ trượt, nân hạn chế sử dụng.

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VÁN KHUÔN CẦU THANG NHƯ SAU :

+ Ván khuôn cầu thang với cây chống thép gỗ kết hợp (một lớp dầm gỗ) có hai phần: Mặt cắt ván khuôn dọc thang và Phối cảnh ván khuôn bậc thang.

Phối cảnh ván khuôn bao gồm: Ván khuôn đan thang, Ván khuôn bậc thang, Dầm gỗ dọc (1 lớp), Cchống (gỗ và thép), Giằng chéo, Thanh giằng giữ tấm ván khuôn bậc.

+ Ván khuôn cầu thang với ván khuôn tường kết hợp gồm: Mặt đứng ván khuôn cầu thang chỗ tiếp giáp với ván khuôn tường và mặt cắt ván khuôn cầu thang và ván khuôn tường.

Cần lưu ý rằng cây chống đan thang bao giờ cũng chống hai bên (để dành lối đi phục vụ cho giáo lên xuống các tầng trong thời gian chưa tháo cây chống.

+ Ván khuôn cầu thang với cây chống thép (chống xiên), dầm gỗ gồm: Ván khuôn cầu thang với cây chống gỗ và ván khuôn bậc thang Phối cảnh ván khuôn bậc thang đầu tiên và dầm cuốn thang.